info(at)devaten.com +358505945077

Miten DevOps mallissa varmistetaan että nopeiden toimitusten yhteydessä sovelluksen suorituskyky pysyy hyvänä?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Miten DevOps mallissa varmistetaan että nopeiden toimitusten yhteydessä sovelluksen suorituskyky pysyy hyvänä?

Wikipedian mukaan DevOps pyrkii rakentamaan ympäristön, jossa ohjelmistojen rakentaminen, testaaminen ja julkaisu voi tapahtua nopeasti, usein ja luotettavasti. DevOps-toiminnan taustalla vaikuttavat ketterän kehittämisen käytännöt ja infrastruktuurin hallintaa automatisoivat työvälineet.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Devops

”Jatkuva integraatio (continuous integration) ja jatkuva toimitus (continuous delivery) ovat tärkeimmät DevOps-toimintaa ohjelmistokehityksessä tukevat käytännöt. Jatkuvassa integraatiossa uudet toiminnallisuudet lisätään välittömästi kehityksen yhteydessä osaksi ohjelmistoa. Tuotteen kehitysversio sisältää kokoajan kaiken kehitetyn toiminnallisuuden ja on toimitettavissa milloin tahansa. Jatkuva toimitus käsittää ne toimenpiteet, joilla uusi ohjelmistoversio viedään tuotantoon. Jatkuvan toimituksen tavoitteena on nopeuttaa ja automatisoida ohjelmiston tuotantoon vienti mahdollisimman pitkälle.”

”Pilvipalveluväliohjelmistojen ja virtualisointiteknologioiden avulla datakeskusten keskitettyjä laitteistoresursseja jaetaan dynaamisesti. Jatkuvan integraation työvälineet rakentavat muutosten jälkeen toimituskelpoisen ohjelmistotuotteen automatisoidusti.”

”Konfiguraationhallintavälineet automatisoivat tuotteiden tuotanto- ja kehitysympäristöjen rakentamisen. Virtualisoidun laitteiston hallinta ja ylläpito ohjelmallisesti tekee monista tuotannon tehtävistä periaatteessa ohjelmistokehitystehtäviä.selvennä

Hyvistä DevOps-käytännöistä seuraa useita hyötyjä: jatkuvassa toimituksessa kehityspanokset alkavat tuottaa välittömästi lisäarvoa tuotannossa. Säännöllisesti suoritettavat automatisoidut perustamis- ja toimitusrutiinit turvaavat palvelun jatkuvuutta myös poikkeustilanteissa.”

Ratkaisuksi näihin tilanteisiin sopii loistavasti kehittämäni automaatiotestiin kytkettävät mittarit.  Nämä mittarit vain kiinni automaatiotestiin ja huomaat heti poikkeukset suorituskykymuutoksissa!

Mikko Larkela

Mikko Larkela

%d bloggers like this: